Official website of the City and County of Honolulu
 
  You are here:  Main / Transportation Services / Passenger Security Guidelines
 
 

TheBus Passenger Security Guidelines

Mayor's Message

Aloha. Honolulu has one of the best bus systems in the world. Our bus drivers are trained professionals, and each bus is radio-equipped. But we need your help. These turbulent times require heightened awareness and vigilance from all of us. This information contains some things each of us can do to keep TheBus and Honolulu as safe as possible. Please take the time to read it and heed it.

Peter B. Carlisle

Mayor of Honolulu

If You See Something Potentially Dangerous on TheBus, Please Let Us Know!

 • What You See
  • Be aware of people who are:
   • quickly leaving an area after abandoning an item such as a backpack or bag
   • acting in a disorderly manner, alarming and disturbing others
   • carrying a weapon or suspected weapon
  • Be aware of packages:
   • left behind or intentionally placed in an out-of-the-way location
   • emitting a vapor or odor
   • with visible wires, a clock or timer, or tanks or bags attached
   • like a bottle with unusual colored liquid or strange objects inside
  • Be aware of suspicious substances:
   • unexplainable or pungent odors
   • a cloud, mist, fine powder, or liquid residue with no explainable source
   • abandoned or out-of-place aerosol or spray devices
   • abandoned or out-of-place thermos
 • What To Do
  • Remain calm and:
   • do not touch, move, or cover substance or item
   • Immediately alert your driver
   • If you cannot alert the driver, call 911.

Tagalog

Kung May Makikita Kayong Nakakaabala sa Loob ng bus Ipaalam Lang Po sa Amin

 • Ano Ang Inyong Makikita
  • Malayin ang mga taong:
   • nagmamadaling aalis sa isang lugar pagkatapos iwan ang isang bagay tulad ng "backpack" o kaya bag
   • magulong pag-anyo, nakakaabala at nakakaisturbo sa ibang tao
   • may dalang armas o hinalang may armas
  • Malayin ang mga pakete:
   • naiwan o talagang inilagay sa kakaibang lokasyon
   • nagbubuga o may singaw na masamang amoy
   • may makikitang alambre, orasan, o tanke, o kaya bag na nakakabit
   • na tulad ng bote na may kakaibang laman at kulay na parang tubig o kakaibang bagay sa loob
  • Malayin ang mga nakakaabalang bagay katulad ng:
   • hindi malaman na amoy o amoy na masangsang
   • parang ulap, hamog, pinung-pinong pulbo, o parang tubig na hindi malaman kung saan galing
   • naiwang mga bagay na may bomba o "spray"
   • naiwan o nakakalat na termos
 • Ano Ang Iyong Gagawin
  • Manatiling kang kalmado lang at:
   • Huwag galawin, ilipat, o takpan ang bagay
   • Kaagad sabihan ang drayber
   • Kung hindi mo makausap and drayber, tawagan ang 911

Japanese

もし、ザ・バスの中で何か不審な物を見つけたら、すぐにお知らせ下さい!

 • これらの人や物を見つけたら注意して下さい
  • 不審な人
   • リュックサックやカバン等を置いてあわてて逃げる。
   • 不審な行動をとったり、騒いだり、周りの人に迷惑な行動をとる。
   • 凶器や、凶器と疑われるような物を持っている。
  • 不審な包みや荷物
   • 物陰や人目に着かない場所に意図的に置かれている。
   • 気体や臭気を発している。
   • ワイヤー、時計やタイマー、タンクやカバンが付いている。
   • 変わった色の液体や変わった物体が中に入ったボトル(瓶)。
  • 不審な物質
   • 今まで嗅いだことのないの臭いや刺激臭。
   • 出所の不明な煙、霧、細かい粉、液状残留物。
   • 放置されていたり、不自然な場所に置いてある噴霧器やスプレー装置。
   • 放置されていたり、不自然な場所に置いてある魔法瓶。
 • 落ち着いて行動して下さい
   • 触れたり、移動させたり、その物をカバーしたりしないで下さい。
   • すぐに運転手に知らせて下さい。
   • 運転手に知らせることができない場合は、911番に連絡して下さい。

Ilocano

No Makakitaka ti Naisangsangayan iti Uneg ti Bus, Panngaasiyo ta Pakaamuanda Kami!

 • Ania ti Inkay Makita
  • Paliiwenyo dagiti tao nga:
   • agdardaras a pumanaw kalpasan a nangibati ti backpack wenno bag
   • nagulo ti panagtignayna ken makadisturbo
   • adda awitna nga armas wenno suspetsaem nga addaan ti igam
  • Paliiwenyo dagiti pakete a:
   • naibati wenno nairanta a naipan ti saan a gagangay a lugar
   • pagtaudan ti angot
   • nga addaan ti barut, pagorasan, tangke, wenno bag
   • bote nga addaan ti dekolor a kasla danum wenno naisangsangayan ti nagyanna
  • Paliiwenyo dagiti banag a masuspetsa a kas:
   • saan a maawatan nga angot wenno makasdem
   • kasla ulep, linna-aw, napino a pulbos, wenno agted-ted a di makita ti paggapuanna
   • nabati wenno naiwara a bambanag a debomba wenno "spray"
   • nabati wenno naiwara a "thermos"
 • Ania ti Aramidem
  • Kalmado ka laeng ket:
   • Dimo sagsagiden, iyalis, wenno kaluban dayta a banag
   • Darasem a paka-amuan ti drayber
   • No dika mapaka-amuan ti drayber, awagam ti 911

Samoan

Afai Ete Vaai Ise Mea E Foliga Masalosalo Ai I Luga Ole Pasi, Faamolemole la Faailoa Mai Ia I Matou!

 • O Mea Ete Vaai Iai
  • Ia vaavaai ni ituaiga tagata e:
   • .vave alu ese mai ise mea na ia tiai ai se taga poo se tagafaafafa
   • .e amio le mafaufau, ma e tetei pe e inoino iai nisi tagata
   • .o loo ia uumia se au upega poo se mea e foliga ise upega malosi
  • Ia vaavaai ni taga poo ni tagapepa:
   • .ua tiai pe galo, poo ua tuu ise mea ele tago gofie ai seise
   • .e sau ai ni asu poo se manogi
   • .e iai ni uaea e iloa atu, se uati poo se taimi, poo se taga ma ni taga o loo pipii iai
   • .e pei ose fagu e ese se ituaiga lanu ole suavai poo ni mea ese o loo i totonu
  • Ia vaavaai ini ituaiga mea e ono masalogia i lau faalogo poo le vaai
   • .se ituaiga manogi e malosi toe ele fia ufugia
   • .ose ao, poo se mea e faga, ose pauta e ninii, poo se suavai e iai se ituaiga manogi poo se mea e maua ai e faigata ona faamalamalamaina
   • .oni apa poo fagu spray ua tuu ise mea ele masani ona iai ni mea, ae ua tiai
   • .oni fagu vaivela ua tiai pe tuu ise mea ele masani on iai ni mea
 • O Mea e Tatau Ona Fai
  • Ia e Filemu ma:
   • .AUA NEI E tago iai, pe sii ese, pe ufi nei mea
   • .ia vave ona faailoa i lau ave pasi
   • .afai ele mafai ona e faailoa ile ave pasi, valaau le 911
Last Reviewed: Thursday, January 19, 2012